Actueel

Onze juristen houden zich bezig met uiteenlopende dossiers. Sommige dossiers hebben onze speciale interesse. Deze treft u hiernaast aan. Ook vindt u hier nieuwsberichten van relevante actualiteiten.

Trajectcontrole en privacy

Zijn trajectcontroles in strijd met (internationale) privacybepalingen?

Onderzoek verkeersboetes

Lees het jurisprudentieonderzoek van Roelof de Nekker, jurist bij Boetejuristen.nl.

Gemeente Amsterdam hardleers

De gemeente Amsterdam trekt zich niet zo veel van de wet aan.

Blij met een politieagent

Een verbalisant die op ambtseed verklaart, wordt in beginsel op zijn woord geloofd. Dat biedt ook voordelen.

Knoeiende agent opnieuw bestraft!

Een agent die (opzettelijk?) valse gegevens aan de officier van justitie gaf is na onze tussenkomst op zijn plek gezet: de boete is vernietigd.

Bebouwde kom Veenendaal

Boete in Veenendaal?

Parkeerkaartje op de kop? Geen naheffing!

Is uw parkeerkaartje omgewaaid of op een andere manier omgekeerd op het dashboard terechtgekomen? U hoeft de naheffingsaanslag dan niet in alle gevallen te betalen.

Boete voor "jeuk aan je oor"?

In het Noordhollands Dagblad is een artikel verschenen over een verkeersboete wegens niet handsfree bellen achter het stuur, of beter: wegens het tijdens het rijden vasthouden van een mobiele telefoon. De redacteur vroeg Boetejuristen om advies.

Tunnel De Klomp

Deze tunnel wordt ook wel de 'goudklomp' genoemd. Door de gemeente Ede is een verbod ingesteld om door de tunnel heen te rijden. Volgens het besluit moet deze maatregel worden ondersteund met een 'fysieke afsluiting'. In plaats daarvan, plaatste Ede een flitskast om zoveel mogelijk burgers geld uit de zakken te kloppen.