Contact

Het kantoor is iedere werkdag geopend, bezoek op afspraak. Telefonisch bereikt u ons tijdens het spreekuur.

Telefonisch contact

Wilt u een jurist spreken met betrekking tot uw boete? Belt u dan 0900-0112. Voor dit nummer betaalt u 90 cent per minuut plus gebruikelijke belkosten. Wij zijn uitsluitend bereikbaar tussen 9.30-10.30 uur op woensdag en donderdag. Heeft u reeds een zaak ingediend, en bent u dus (al) cliënt(e), dan kunt u schriftelijk contact opnemen, zie het postadres hieronder.

Wegens verplichte scholing van onze juristen vervalt het spreekuur van 18 januari 2018.

Advocaten

Advocaten nemen eerst contact op via het reguliere spreekuurnummer, 0900-0112 (zie boven). Daarna worden speciale afspraken gemaakt over de wijze waarop wij u -en uw collega advocaten- zullen adviseren. Bent u advocaat? Klik dan hier voor meer informatie.

E-mail

U kunt ons niet per e-mail benaderen. Bestaande cliënten kunnen de gevraagde machtiging overdragen via  www.boetejuristen.nl/info. Als u opdracht wilt geven, dan kan dat via ons opdrachtformulier op de website. U kunt kosteloos en zonder risico opdracht geven. Wij zullen vrijwel iedere zaak (die aan de voorwaarden voldoet) in behandeling nemen. Zodra u de beslissing op het beroep (van het CJIB) heeft ontvangen, dient u die te uploaden via www.boetejuristen.nl/cjib.

Postadres

Brieven stuurt u naar Postbus 21, 8440AA Heerenveen. Graag voldoende frankeren, onvoldoende gefrankeerde post wordt door ons niet ontvangen, dan wel teruggestuurd.

Bezoekadres

Bezoek uitsluitend op afspraak. Ons adres: Aengwirderweg 309, Tjalleberd (gem. Heerenveen).

Het kantoor van Boetejuristen.nl, enkele jaren na de bouw in 1904. Inmiddels is de restauratie van het monumentale pand bijna voltooid, en worden de tuin en het koetshuis (binnenkort) aangepakt.