De machtiging overdragen aan Boetejuristen

Heeft u een opdracht aan ons overgedragen? En wilt u ons de machtiging toesturen? Hieronder kunt u ons een machtiging toesturen. U dient daarbij ook een kopie/foto van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) te voegen.

Voeg hier de bestanden toe die u wilt overdragen. Nadat de stukken zijn geüpload, kunt u het formulier verzenden. Klik één keer op verzenden, het duurt even voordat de stukken zijn verzonden.

Scroll naar top