Machtiging

Door (digitale) ondertekening van de opdracht/machtiging gaat u akkoord met het volgende:

U als ondergetekende,

Machtigt Zaakrecht te Heerenveen (KvK: 54390370) om, met het recht van substitutie, in de zaak met het specifieke kenmerk van uw zaak:

  • Beroep in te stellen dan wel bezwaar te maken bij de beroeps- c.q. bezwaarinstantie;
  • Beroep en evt. hoger beroep in te stellen en ondergetekende ter zitting te vertegenwoordigen;
  • Namens ondergetekende (proces)stukken op te vragen t.b.v. het bezwaar/beroep;
  • De door verweerder (‘de overheid’) te betalen proceskostenvergoeding(en) aan te nemen.
Scroll naar top