Onderzoek werkwijze CVOM

Wij krijgen in toenemende mate signalen van (ongeruste) burgers over de gang van zaken bij de CVOM. Veel burgers vragen zich -terecht- af of de CVOM wel zorgvuldig met beroepschriften en persoonsgegevens omgaat, hoe de beslissing op beroep tot stand komt en hoe de procedure bij de CVOM ‘intern’ (verder) verloopt. In toenemende mate worden ons onder meer de volgende vragen gesteld:

– Kan ik er nog wel op vertrouwen dat een aan de CVOM verzonden beroepschrift daar überhaupt aankomt?

– Als het al aankomt, wanneer wordt het beroepschrift dan geregistreerd? 

– Wat gebeurt er na registratie van het beroepschrift met mijn zaak?

– Zijn de medewerkers van de CVOM gekwalificeerd beroepschriften te beoordelen?

– Op basis van welke gegevens wordt een beroepschrift beoordeeld: alleen een samenvatting van de opsporingsinstantie (‘zaakoverzicht’) of ook op basis van de daaraan (soms onlosmakelijk) verbonden foto’s?

Aan de hand van door of namens onze cliënten ingediende Wob-verzoeken, en de reacties van de CVOM daarop, kunnen in zijn algemeenheid de volgende conclusies worden getrokken. Een cijfermatige onderbouwing is op aanvraag beschikbaar.

VraagAntwoordToelichting
Kan ik er nog wel op vertrouwen dat een aan de CVOM verzonden beroepschrift daar überhaupt aankomt?De meeste beroepschriften komen wel aan. Uit onderzoek blijkt echter dat soms zelfs aangetekend verzonden beroepschrift -na aankomst- alsnog verdwijnen c.q. niet meer kunnen worden (terug)gevonden.De werkwijze bij de postkamer van de CVOM lijkt inconsistent. Advies: bel of uw beroep is ontvangen en/of stuur een rappel.
Als het al aankomt, wanneer wordt het beroepschrift dan geregistreerd? De ontvangst van het beroepschrift wordt meestal -als het al wordt geregistreerd- op de dag van binnenkomst geregistreerd. Op vrijdag verzonden beroepschrift die op zaterdag zijn ontvangen, worden echter pas geregistreerd op de eerstvolgende maandag.Stuur brieven naar de CVOM aangetekend, of bel (met gespreksopname) om te vragen of uw brief is ontvangen.
Wat gebeurt er na registratie van het beroepschrift met mijn zaak?Het beroepschrift wordt ingescand en in een digitaal dossier ‘gehangen’ (“Amber”). Daarna wordt het beroep beoordeeld.Als u geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen, bel dan met de CVOM.
Zijn de medewerkers van de CVOM gekwalificeerd beroepschriften te beoordelen?Over dit onderwerp is nog onvoldoende feitelijke informatie bekend.Gelet op de standaard afwijzingen, waarbij medewerkers alleen een ‘vinkje’ hoeven te zetten bij de juiste afwijzingsgrond, is er reden te twijfelen aan de capaciteiten van de medewerkers van de CVOM.
Op basis van welke gegevens wordt een beroepschrift beoordeeld: alleen een samenvatting van de opsporingsinstantie (‘zaakoverzicht’) of ook op basis van de daaraan (soms onlosmakelijk) verbonden foto’s?Tot op heden wordt een beroep uitsluitend beoordeeld op basis van een samenvatting van de zaak, zoals aangeleverd door de opsporingsinstantie (het ‘zaakoverzicht’), zélfs als in dat zaakoverzicht wordt verwezen naar (de geeltijd die uitsluitend zichtbaar is op) de flitsfoto.Het blijft noodzakelijk om te controleren welke gegevens de CVOM gebruikt bij de beoordeling van de beroepen. De druk op de CVOM neemt toe om bij de beoordeling ook flitsfoto’s te gebruiken.

Bent u naar aanleiding van deze samenvatting geïnteresseerd in de resultaten van Wob-verzoeken (door of namens onze cliënten) en wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

Scroll naar top