Over het kantoor

Gespecialiseerde juristen houden zich bezig met het bestrijden van onrechtmatige overheidsbesluiten. Wij zijn er voor rechtvaardigheid. We werken hard, zitten er bovenop maar we zijn bovendien realistisch.

Tegenwicht aan de overheid

We leven in een land met een overheid die in de vorige eeuw zó is uitgedijd dat niemand er nog omheen kan. Per jaar worden alleen al 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Dat is het topje van de ijsberg: daarnaast zijn er nog vele tientallen miljoenen andere overheidsbesluiten. Zaakrecht biedt tegenwicht aan die grote, logge en niet te missen overheid.

Rechtvaardigheid

Wij zijn niet tegen de overheid, maar wel tegen onrecht. Als je zó groot bent en zóveel beslissingen neemt, zitten er per definitie foute beslissingen tussen. Blijkt een beslissing juist, dan zullen wij die respecteren. Vinden wij een besluit onjuist, dan schuwen onze juristen geen rechtsmiddel om gelijk te krijgen.

Scroll naar top