Bedankt voor uw opdracht – controleer uw e-mail (ook uw spam-box)

Bedankt dat u heeft gekozen voor de pionier in het bestrijden van onterechte verkeersboetes. Boetejuristen heeft meer dan tien jaar ervaring in het bestrijden van verkeersboetes.

Controleer uw e-mail (ook uw spam-box)!

WEL DOEN:
Het e-mailadres boetejuristen.noreply@boetejuristen.nl toevoegen aan uw (vertrouwde) contacten én uw spam-box in de gaten houden, zodat u geen (belangrijke) updates van ons mist.

NIET DOEN:
Aan nog een partij opdracht geven om de boete aan te vechten.

Wij gaan de stukken controleren

Boetejuristen gaat nu de stukken die u bij ons heeft ingediend controleren. Over enige tijd ontvangt u van ons bericht over de status van uw zaak. Als alles in orde is, stellen wij bezwaar of beroep in. Als wij geen bezwaar of beroep gaan instellen, dan krijgt u daarvan eveneens bericht.

Statusupdates ontvangt u per e-mail

Boetejuristen maakt gebruik van aangetekende e-mail van RMail. E-mails die u van ons ontvangt worden verzonden via het platform van RMail en hebben als afzender “boetejuristen.noreply@boetejuristen.nl”. Door het gebruik van RMail is de verzending en ontvangst van e-mailberichten gegarandeerd. Sommige e-mailproviders, in het bijzonder Hotmail (bijvoorbeeld @hotmail.com en @live.com) vertragen de ontvangst van e-mails of sturen de e-mail naar uw spam-box: de e-mail is dan wel afgeleverd, maar nog niet zichtbaar in uw mailbox. Neem contact op met uw e-mailprovider als u denkt dat een e-mail van Boetejuristen vertraagd bij u binnenkomt. Boetejuristen gebruikt RMail voor gegarandeerde verzending en ontvangst door uw e-mailprovider. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u onze e-mails ook leest, dus controleer óók uw spam-box.

Scroll naar boven