Controleer uw mailbox

Bedankt dat u heeft gekozen voor de pionier in het bestrijden van onterechte verkeersboetes. Als u binnen enkele minuten een (aangetekende) e-mail van ons ontvangt, is uw zaak succesvol aan ons overgedragen.

Wij gaan de stukken controleren

Boetejuristen gaat nu de stukken die u bij ons heeft ingediend controleren. Over enige tijd ontvangt u van ons bericht over de status van uw zaak. Als alles in orde is, stellen wij bezwaar of beroep in. Als wij geen bezwaar of beroep gaan instellen, dan krijgt u daarvan eveneens bericht. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de ontvangstbevestiging (“Boetejuristen opdracht ontvangen”) nog niet inhoudt dat wij uw zaak daadwerkelijk in behandeling nemen.

Scroll naar top