Boetejuristen neemt geen nieuwe zaken meer aan…

Meer dan tien jaar lang heeft Boetejuristen kosteloos bezwaar kunnen maken tegen onterechte verkeersboetes. Daaraan is nu, eind 2023, een einde gekomen. Boetejuristen neemt geen nieuwe zaken meer aan. De wetgever heeft namelijk besloten de proceskostenvergoedingen in Wahv-zaken (sterk) te verlagen. Verder is beslist dat de proceskostenvergoeding die nog betaald moet worden, aan de cliënt moet worden overgemaakt in plaats van rechtstreeks aan Boetejuristen. Dat is nodeloos ontmoedigend. Boetejuristen kan dan al niet meer kostendekkend werken, maar moet bovendien nog achter zijn geld aan (vaak jaren nadat een zaak is gestart). Dat gaan we niet doen.

Alle lopende zaken worden, overeenkomstig de gegeven opdracht, uiteraard nog op de gebruikelijke wijze behandeld.

Wie er meer over wil lezen, gaat naar: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2023Z18206&did=2023D44008.

Scroll naar boven