Voorbeeld bezwaar verkeersboete

Als u ervoor kiest om zelf bezwaar te maken (in administratief beroep te gaan) tegen een verkeersboete, dan biedt Boetejuristen u daarvoor kosteloos een goed voorbeeld bezwaarschrift. Het voorbeeld bezwaar verkeersboete staat hieronder. U mag dit onbeperkt en vrij gebruiken, mits u vermeldt dat het voorbeeld afkomstig is van Verkeersboete.nl. Volg altijd het stappenplan.

Wilt u liever niet jarenlang zelf met een bezwaarprocedure bezig zijn? Boetejuristen maakt al meer dan tien jaar met succes bezwaar tegen verkeersboetes van het CJIB. En dat kost u niets: het is geheel gratis. Hoe dat kan? Boetejuristen is erkend door het OM, rechtbanken en gerechtshoven. Om die reden moet de overheid de kosten van Boetejuristen bij succes vergoeden. Geen succes? Dat is óns risico. Wij krijgen dan geen vergoeding. Daarom zijn wij erop gebrand de zaak tot een goed einde te brengen en kunt u de boete gerust aan ons toevertrouwen.

Voorbeeld bezwaarschrift

Parket CVOM
T.a.v. de officier van justitie
Postbus 50000
3500MJ Utrecht

[plaats invullen], [datum invullen]

Onderwerp:       administratief beroep (bezwaar) tegen verkeersboete

CJIB-nummer:  [CJIB-nummer invullen]

Edelachtbare heer/vrouwe,

Bij dezen stel ik administratief beroep in tegen de verkeersboete met bovengenoemd CJIB-nummer.

Ik verzoek u mij het volledige dossier, dat bestaat uit het zaakoverzicht, foto’s en (andere) verklaring(en) van de ambtenaar die de sanctie heeft opgelegd, toe te sturen.

Om de gronden tegen de verkeersboete te kunnen formuleren ben ik afhankelijk van het dossier. Daarom vraag ik u mij tevens een termijn van vier weken te verlenen om het administratief beroep nader te kunnen en mogen motiveren.

Ik voer wel alvast aan dat de overtreding niet is begaan, dan wel niet verwijtbaar. Ik betwist (derhalve) de rechtmatigheid van de verkeersboete.

Ik verzoek u mij te horen voordat u een beslissing neemt.

Tot slot vraag ik u de kosten die ik heb moeten maken of zal maken te (doen) vergoeden.

Hoogachtend,

[uw handtekening zetten]

[uw naam invullen]

Dit voorbeeld bezwaarschrift verkeersboete is opgesteld door Boetejuristen. U mag het vrij gebruiken, maar Boetejuristen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik ervan.

Scroll naar boven