Voorbeeld bezwaar verkeersboete?

Het is nu niet meer nodig om een voorbeeld bezwaarschrift te downloaden! Onze juristen stellen voor u een bezwaarschrift tegen een verkeersboete op. Boetejuristen.nl kent alle kneepjes van het vak en weet wat er wel -en juist niet!- in een bezwaarschrift moet staan. Officieel betreft het trouwens een beroepschrift, omdat de fase van ‘bezwaar’ bij een Mulderboete ‘administratief beroep’ heet.

Heeft u bijvoorbeeld een boete ontvangen voor:

  • Dubbel parkeren?
  • Parkeren op het trottoir?
  • Te hard rijden (overschrijding maximumsnelheid)?
  • Het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden?
  • Door rood licht rijden?

Dan stellen onze juristen -per saldo kosteloos- namens u beroep in bij de officier van justie. Daarna wordt beroep ingesteld bij de kantonrechter, en tot slot, zo nodig, bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Kosteloos?

Hoe werkt kosteloze rechtsbijstand? Als er ergens in de procedure (door de verbalisant, het CJIB, de officier van justitie of de kantonrechter) een fout wordt gemaakt, moet de bestreden beslissing worden vernietigd. In dat geval moet de officier van justitie de proceskosten vergoeden. Dat bedrag komt ons toe. Geen succes? Dan ontvangen wij niets. Dat betekent dat onze belangen overeenkomen: winnen! En voor u is de rechtsbijstand dus per saldo kosteloos.

Waarom zou u nog zelf bezwaar maken of in beroep gaan?

Scroll naar top