Verkeersboete: welke soorten zijn er en hoe maak ik bezwaar?

U kunt uw boete kosteloos indienen via verkeersboete.nl. Meldt u zaak gratis aan bij verkeersboete.nl. Zij stellen een gemotiveerd bezwaarschrift op tegen uw onterechte boete.

Een verkeersboete is een verzamelnaam voor boetes die worden opgelegd in het verkeer. Meestal gaat het dan om snelheidsboetes, roodlichtboetes, het handelen in strijd met een geslotenverklaring (C-bord) of fout parkeren. Het grootste deel van de verkeersboetes wordt afgedaan via de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, afgekort: Wahv. Deze wet wordt ook wel de ‘wet Mulder’ genoemd, naar de bedenker c.q. grondlegger ervan: hoogleraar Albert Mulder. Soms gaat aan een beschikking van het Centraal Justitieeel Incassobureau (CJIB) een ‘aankondiging van beschikking’ vooraf. Dat hoeft niet: als u niet wordt staandegehouden, zoals bij de meeste snelheidsboetes, krijgt u direct een beschikking van het CJIB en geen aankondiging.

Verkeersboete CJIB met een M in de rechterbovenhoek: dit is een Mulderboete waartegen Boetejuristen gratis bezwaar maakt.
Dit is een échte verkeersboete: een Mulderboete met een hoofdletter M in de rechterbovenhoek.

Strafbeschikking

Een kleiner deel van de boetes, maar voor zwaardere feiten, zijn strafbeschikkingen. Dit lijkt een klein beetje op het transactievoorstel. Meestal wordt een voorstel gedaan om een geldboete te betalen. Indien u betaalt, is de zaak afgedaan. Wel kunt u een strafblad krijgen. Betaalt u niet, en gaat u tijdig in verzet, dan komt de zaak meestal voor de rechter.

Verkeersboete aanvechten

Het is meestal verstandig bezwaar te maken tegen een verkeersboete. Ons advies is om tegen een Mulderboete altijd bezwaar te maken. U heeft er recht op dat de rechter de rechtmatigheid van de beschikking beoordeelt. U kunt dit zelf doen, maar ook laten doen. Wij raden u aan te kiezen voor een kantoor dat per saldo kosteloos rechtsbijstand verleent. Partijen die wél kosten in rekening brengen, doen dat vaak omdat zij niet worden aangemerkt als ‘derde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent’. Om gekwalificeerd te zijn als beroepsmatig rechtsbijstandsverlener moet sprake zijn van voldoende juridische scholing en de rechtsbijstand moet een beroepsmatig karakter hebben. Veel partijen voldoen niet aan de criteria. Boetejuristen wel.

Bezwaar maken

In de volksmond wordt ‘administratief beroep’ vaak aangeduid als bezwaar maken tegen een verkeersboete. Of u het zelf doet of laat doen, is van minder belang. Van groot belang is dat u niet afhaakt na de eerste afwijzing. Ga dus door als het beroep ongegrond wordt verklaard. Boetes worden pas dán veelvuldig alsnog vernietigd om uiteenlopende redenen: ook wegens drukte bij de kantonrechter.

Dossier opvragen bij bezwaar verkeersboete

Bij het maken van bezwaar tegen een verkeersboete is het van belang om het dossier op te vragen. Aan de hand van het dossier kan, in combinatie met uw argumenten, de kans op succes worden bepaald. Soms heeft het geen zin om dan (verder) te procederen. Boetejuristen maakt al meer dan tien jaar succesvol bezwaar tegen verkeersboetes. Wij vragen ook altijd het dossier op, bestuderen dit, en beoordelen de kans van slagen van uw bezwaar.

Stappenplan zelf bezwaar maken

Maakt u zelf bezwaar tegen uw verkeersboete? Volg dan de onderstaande stappen. De totale procedure duurt ongeveer twee tot vier jaar, afhankelijk van hoe lang u moet doorprocederen om uw gelijk te krijgen.

 1. Stel een bezwaarschrift op. Boetejuristen biedt u een gratis voorbeeld bezwaarschrift aan. U mag dit vrij gebruiken.
 2. Verstuur dit bezwaarschrift via de post of via het digitaal loket van parket CVOM.
 3. U krijgt een ontvangstbevestiging van parket CVOM.
 4. U krijgt – als het goed is – het dossier toegestuurd van parket CVOM.
 5. Bestudeer het dossier goed en vul de gronden tijdig aan.
 6. Wacht tot u een oproep krijgt voor de hoorzitting en vul tijdens de hoorzitting uw argumenten aan.
 7. U krijgt een beslissing toegestuurd.
 8. Is het bezwaar afgewezen? Ga dan altijd in beroep bij de kantonrechter.
 9. Ga desgewenst naar de zitting van de kantonrechter.
 10. U ontvangt de beslissing van de kantonrechter.
 11. Ga zo nodig en zo mogelijk in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het hoger beroepschrift moet u sturen naar de rechtbank die de beslissing heeft genomen. Vraag om een zitting.
 12. Ga naar de zitting van het gerechtshof in Leeuwarden.
 13. U krijgt de beslissing van het gerechtshof toegestuurd.
 14. De procedure is definitief ten einde.

Stappenplan bezwaar laten maken door Boetejuristen

 1. Maak een foto van uw boete.
 2. Upload uw boete bij Boetejuristen.
 3. Wacht terwijl wij u op de hoogte houden.
Scroll naar boven