Over Boetejuristen

Boetejuristen is de pionier in het aanvechten van verkeersboetes en naheffingsaanslagen parkeerbelasting. Al meer dan tien jaar maakt oprichter Roelof de Nekker onder de naam Boetejuristen met succes bezwaar tegen boetes. Roelof is cum laude afgestudeerd in de rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast studeerde hij af in geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tot slot rondde Roelof de master strafrecht af aan de Open Universiteit. Maar meer nog dan een goede juridische opleiding komt zijn ervaring van pas bij het aanvechten van verkeersboetes. Door schade en schande heeft Roelof zichzelf wegwijs gemaakt in de wondere wereld van de verkeersboetes.

Roelof de Nekker werd door schade en schande wijs

Het begon met een eigen verkeersboete, die Roelof tot de hoogste rechter aanvocht. Roelof verloor de zaak: de boete bleef in stand. Het wrange was dat een paar maanden later het gerechtshof “om ging” en dat alle soortgelijke boetes – in dit geval wegens een geslotenverklaring – werden vernietigd vanwege een vormfout. Maar het spel was op de wagen en Roelof ging beroepsmatig boetes aanvechten. Inmiddels vocht Roelof meer dan tienduizend boetes aan. Een leermeester had hij niet. Roelof heeft zelf de weg gevonden. Dat ging niet altijd voorbeeldig, en dat werd Roelof niet in dank afgenomen door het OM. Je zou kunnen stellen dat Roelof het aanvechten van boetes heeft gecommercialiseerd: sinds het pionierswerk van Boetejuristen zijn er vele grote en kleinere partijen die boetes beroepsmatig aanvechten.

De belangrijkste les: ook als je gelijk hebt kun je verliezen

Boetejuristen wint veel zaken. Dat zullen wij ook altijd vertellen, maar de realiteit is dat Boetejuristen – net als eenieder die (beroepsmatig) boetes aanvecht – het grootste deel van de zaken verliest. Dat klinkt niet optimistisch, maar in dit vak is een succesrate van één op drie (heel erg) hoog! En het is niet erg om zaken te verliezen. In elk geval is dan alles tot de bodem uitgezocht en betaalt u de boete niet voor niets. Frustrerender vindt Roelof het om een kansrijke zaak te verliezen. Je hebt gelijk, maar krijgt het niet. Maar ook dat hoort erbij.

Zo bereikt u Boetejuristen

Een nieuwe zaak dient u altijd in via het opdrachtformulier.

Voor informatie over een bestaande zaak kunt u Roelof bellen tijdens het spreekuur, elke woensdag van 9 tot 10 uur op telefoonnummer 088-9009000.

De andere contactgegevens zijn als volgt.

Boetejuristen
Postbus 21
8440AA Heerenveen

Boetejuristen is gevestigd in Wolvega en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54390370.

Boetejuristen vecht als pionier veel verkeersboetes aan

Mr. drs. Roelof de Nekker is de pionier in het aanvechten van verkeersboetes. Door zijn lange ervaring kloppen mensen in toenemende mate bij Boetejuristen aan om hun boete te laten aanvechten. Om voor elke boete maatwerk te kunnen leveren, moet het proces soepel blijven (ver)lopen. Daarom is Roelof beperkt bereikbaar. Anders gezegd: Roelof is één uur per week telefonisch bereikbaar om zo alle andere uren van de week alle tijd en aandacht te kunnen besteden aan het aanvechten van boetes. Om die reden is het niet mogelijk Boetejuristen te mailen. Als dat nodig is, neemt Roelof zelf contact met u op. Anders kunt u er vanuit gaan dat Boetejuristen zich weet te redden met het dossier dat van het OM of de rechtbank wordt ontvangen, in combinatie met uw eigen input als u de opdracht indient.

Scroll naar boven