Bezwaarschrift parkeerboete opstellen

Jaarlijks worden duizenden parkeerboetes uitgeschreven. Deze boetes zijn lang niet allemaal terecht. Als u een bon heeft ontvangen, kan het de moeite lonen om te kijken of er geen bezwaarschrift tegen de parkeerboete in te dienen is. Boetejuristen helpt u daar graag bij. Stuur ons vrijblijvend uw parkeerboete én bezwaar toe en wij kijken of er mogelijkheden zijn om in beroep te gaan!

Bezwaar tegen parkeerboete aantekenen loont

Het uitschrijven van parkeerboetes is mensenwerk. Het is dus niet vreemd dat hier wel eens iets mis gaat. Als u van mening bent dat een boete onterecht is uitgeschreven, dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. De parkeerboete kan vervolgens kwijtgescholden worden. Boetejuristen pleit graag voor u en maakt er zelfs een zaak van, zo nodig tot en met de rechter.

U betaalt niets!

Iedereen weet dat juridische zaken vaak veel geld kosten. Dat is bij ons echter niet het geval. Als wij een bezwaarschrift tegen uw parkeerboete indienen, dan maken we inderdaad kosten. Die kosten worden bij winst echter door de tegenpartij, de overheid, betaald. Bij verlies nemen wij ze voor onze rekening, waardoor u dus per saldo nooit iets betaalt.  

Scroll naar top