Bezwaarschrift boete fout parkeren opstellen

Jaarlijks worden duizenden parkeerboetes uitgeschreven. Deze boetes zijn lang niet allemaal terecht. Als u een bon heeft ontvangen, kan het de moeite lonen om te kijken of er geen bezwaarschrift tegen de parkeerboete wegens fout parkeren in te dienen is. Boetejuristen helpt u daar graag bij. Stuur ons vrijblijvend uw parkeerboete én gronden van bezwaar toe en wij kijken of er mogelijkheden zijn om in beroep te gaan! Onze juristen vragen namelijk altijd het dossier op. Het dossier bestaat uit een verklaring van de ambtenaar die de boete wegens fout parkeren heeft opgelegd en eventuele foto’s. Het dossier in combinatie met uw argumenten bepaalt of een bezwaar succes kan hebben.

Onderscheid fout parkeren en naheffingsaanslag

Fout parkeren levert een verkeersboete op. U ontvangt de verkeersboete van het CJIB. Fout parkeren is onder meer het parkeren buiten de vakken in een parkeerschijfzone met feitcode R401, het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats of het parkeren in strijd met de aan een vergunning verbonden voorwaarden.

Fout parkeren in een parkeerschijfzone levert een verkeersboete op
Zo herkent u een Mulderboete van het CJIB, dit betreft een verkeersboete waartegen Boetejuristen gratis bezwaar maakt

Een naheffingsaanslag parkeerbelasting is afkomstig van een gemeente. Deze naheffingsaanslag wordt opgelegd als u de parkeerbelasting niet zou hebben betaald.

In deze rubriek bespreken we alleen de boete wegens fout parkeren, die u ontvangt van het Centraal Justitieel Incassobureau in Leeuwarden.

Bezwaar tegen parkeerboete aantekenen loont

Het uitschrijven van parkeerboetes wegens fout parkeren is mensenwerk. Het is dus niet vreemd dat hier wel eens iets mis gaat. Dat geldt zeker nu in grote steden als Amsterdam wordt gehandhaafd door middel van scanauto’s. Die scanauto’s worden niet alleen ingezet om naheffingsaanslagen parkeerbelasting te kunnen opleggen, ook bij fout parkeren kunt u dan een boete verwachten. Als u van mening bent dat een boete onterecht is uitgeschreven, dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. De parkeerboete kan bij succes vervolgens kwijtgescholden worden. Boetejuristen pleit graag voor u en procedeert waar nodig tot de hoogste rechter.

Geweldig *****

Charlotte op 28 februari 2022

“Wat een volhardende juristen die in hoger beroep gaan (en weten te winnen) terwijl ik de moed allang had opgegeven.”

Geweldig *****

Andries op 27 april 2022

“Strak, goed georganiseerd. Hou je aan hun spelregels en heb geduld. Dan komt het (soms/vaak) goed.”

Geweldig *****

M. Afkir op 25 april 2022

“Meerdere keren successen behaald, dus jullie zijn helemaal top!”

Wanneer heeft bezwaar maken tegen een fout parkeren-boete zin?

Een boete voor fout parkeren heeft in algemene zin een hoger dan gemiddelde slagingskans. Dat komt enerzijds omdat het opleggen ervan nog grotendeels mensenwerk is. Anderzijds is er een groot aantal feitcodes mogelijk, waardoor een vergissing snel is gemaakt. De laatste reden is dat een boete wegens fout parkeren vaak wordt opgelegd door BOA’s. Zonder afbreuk te doen aan de goede bedoelingen van BOA’s, zijn deze opsporingsambtenaren toch lager in rang dan politieagenten en vaak ook nauwelijks geschoold. Om een BOA-diploma te halen is geen enkele vooropleiding nodig. Naast deze algemene redenen zijn er enkele aspecten die een bezwaar nog kansrijker maken.

  • De boete is “op kenteken” opgelegd in plaats van aan de bestuurder. In dat geval heeft de verbalisant mogelijk gehandeld in strijd met de beginselplicht tot staandehouding, zoals vastgelegd in artikel 5 Wahv.
  • De bebording is niet aanwezig of voldoet niet aan de eisen.
  • U was bezig met het laten uitstappen of instappen van passagiers. In dat geval is geen sprake van parkeren.
  • Er was sprake van het onmiddellijk laden of lossen van goederen van enig gewicht of omvang. Ook dan is van parkeren geen sprake en is de boete onterecht. Houd er wel rekening mee dat het moet gaan om onmiddellijk laden/lossen en om goederen van enig gewicht of omvang. Deze goederen moeten “bezwaarlijk anders dan per auto” vervoerd kunnen worden. Een brief op de bus doen is niet laden/lossen. Het lossen van een pallet stenen of een zware boodschappentas valt vermoedelijk wel onder laden of lossen, en dus niet onder (fout) parkeren.
E2 verbod stilstaan
Bord E2, stilstaan verboden.
E3 verbod parkeren bromfietsen
Bord E3, (brom)fiets parkeren verboden.
E9 alleen vergunninghouders
Bord E9, alleen vergunninghouders.

Een fout parkeren-boete is sowieso de moeite waard om bezwaar tegen te maken. Als ook nog eens één of meer van bovenstaande punten van toepassing is, moedigen wij u in het bijzonder aan de boete aan te vechten.

U betaalt niets!

Iedereen weet dat juridische zaken vaak veel geld kosten. Dat is bij ons echter niet het geval. Als wij een bezwaarschrift tegen uw parkeerboete indienen, dan maken we inderdaad kosten. Die kosten worden bij winst echter door de tegenpartij, de overheid, betaald. Bij verlies nemen wij ze voor onze rekening, waardoor u dus per saldo nooit iets betaalt.  Het is dus raadzaam uw boete wegens fout parkeren altijd aan ons voor te leggen. U kunt uw boete hier gratis uploaden.

Scroll naar boven