Boete mobiele telefoon (smartphone) in de auto

Het is letterlijk van levensbelang dat automobilisten zich concentreren op het autorijden. Daarom controleert de politie scherp op automobilisten die niet handsfree bellen. Soms een beetje té scherp; dan krijgen mensen een boete voor niet handsfree bellen, terwijl zij wél handsfree belden. Of soms zelfs helemaal niet telefoneerden. Ook voor het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat zoals een smartphone (mobiele telefoon in de auto) worden onterechte boetes opgelegd. Is dat u overkomen? Dan helpt Boetejuristen u graag met het aantekenen van bezwaar.

Handsfree bellen in de auto moeilijk te controleren

Soms is heel duidelijk te zien dat automobilisten niet handsfree aan het bellen zijn. Bekeuringen die dan uitgeschreven worden, zijn meestal terecht. Het komt echter ook voor dat mensen handsfree bellen in de auto, maar toch bekeurd worden. Dit kan gebeuren als bepaalde bewegingen door agenten verkeerd worden geïnterpreteerd. In dat geval is het zinvol om een bezwaarschrift in te dienen.

Geweldig *****

Andries op 27 april 2022

“Strak, goed georganiseerd. Hou je aan hun spelregels en heb geduld. Dan komt het (soms/vaak) goed.”

Geweldig *****

Charlotte op 28 februari 2022

“Wat een volhardende juristen die in hoger beroep gaan (en weten te winnen) terwijl ik de moed allang had opgegeven.”

Geweldig *****

M. Afkir op 25 april 2022

“Meerdere keren successen behaald, dus jullie zijn helemaal top!”

Boete mobiele telefoon in de auto zonder staandehouding

Heeft u een boete gekregen voor het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat, feitcode R545? En bent u niet staande gehouden? Dan is de kans op succes bovengemiddeld. In dat geval raadt Boetejuristen u zeker aan om deze verkeersboete aan te vechten. Een politieagent is namelijk in beginsel verplicht de bestuurder staande te houden. Deze beginselplicht tot staandehouding volgt uit artikel 5 Wahv. In de praktijk komt het nogal eens voor dat een boete voor een telefoon in de auto “op kenteken” wordt opgelegd. De kentekenhouder van het voertuig krijgt dan de boete, in plaats van de bestuurder. Dat mag in beginsel – er zijn wel uitzonderingen – niet. Bij een boete voor het vasthouden als bestuurder van een mobiele telefoon (of ander mobiel elektronisch apparaat) is dit argument extra van belang. Immers, alleen bij een staandehouding kan worden vastgesteld wat er zou zijn vastgehouden. Dat kan ook een agenda zijn geweest…

Twee baanbrekende uitspraken inzake een boete voor gebruik telefoon in de auto

Boetejuristen is bekend van enkele baanbrekende uitspraken.

Mobiel (mobiele telefoon of smartphone) op schoot of been in de auto mag. Maak altijd bezwaar tegen deze verkeersboete.

De eerste zaak betrof het bedienen van een mobiele telefoon die in de houder zat. Boetejuristen vocht de boete aan en won. De hoogste rechter deed in deze zaak op 7 maart 2018 uitspraak. De ambtenaar zag de bestuurder de telefoon, die in de auto in de houder zat, bedienen met één hand. Deze ambtenaar, een politieagent, beoordeelde het bedienen van een telefoon als vasthouden en legde een boete wegens niet handfree bellen op. De officier van justitie verklaarde het beroep – zoals gebruikelijk – ongegrond. Ook de kantonrechter interpreteerde het begrip “vasthouden” dermate ruim, dat hij het beroep ongegrond verklaarde. In de hoger beroepsprocedure, gevoerd door mr. drs. Roelof de Nekker van Boetejuristen, vernietigde het gerechtshof alle voorgaande beslissingen en de boete wegens het gebruik van een mobiele telefoon in de auto.

Boete telefoon auto succesvol aangevochten door Boetejuristen.
Roelof de Nekker van Boetejuristen zag de camera’s van NOS en Omrop Fryslân op zich gericht na deze baanbrekende uitspraak.

De tweede zaak ging over het op schoot of been hebben van een mobiele telefoon (smartphone). Ook die zaak vocht Boetejuristen aan. Na twee keer in het ongelijk te zijn gesteld – door de officier van justitie én de kantonrechter – hakte het gerechtshof de knoop door. Hoewel gevaarlijk en onverstandig, valt het op schoot of been houden van een mobiel elektronisch apparaat door de bestuurder in de auto niet onder “vasthouden”. Ook met deze zaak haalde Boetejuristen de landelijke media.

U mag dus een mobiele telefoon of smartphone in de auto gebruiken, maar niet vasthouden, want dan kunt u een boete krijgen. Zoals u ziet moet het begrip “vasthouden” ruim worden uitgelegd, maar ook weer niet te ruim.

Bezwaar boete niet handsfree bellen c.q. telefoon in auto

Het is logisch dat u geen kosten wilt maken voor een overtreding die u niet begaan heeft. Daarom biedt Boetejuristen een no cure, no pay-service. Wij beoordelen uw bezwaar en als we na ontvangst van het dossier van het OM menen dat u inderdaad een haalbare zaak heeft, maken wij bezwaar tegen de boete voor het vasthouden van een telefoon in de auto. Winnen we de zaak? Dan betaalt de tegenpartij onze kosten en vervalt uw bekeuring. Verliezen we? Dan nemen wij onze eigen kosten voor onze rekening. Daardoor is onze hulp altijd gratis.

Scroll naar top