“Boete niet handsfree bellen” ontvangen? Boetejuristen!

Het is van levensbelang dat automobilisten zich concentreren op het autorijden. Daarom controleert de politie scherp op automobilisten die niet handsfree bellen. Soms een beetje té scherp; dan krijgen mensen een boete voor niet handsfree bellen, terwijl zij wél handsfree belden. Of soms zelfs helemaal niet telefoneerden. Ook voor het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat zoals een smartphone (mobiele telefoon in de auto) worden regelmatig onterechte boetes opgelegd. Is dat u overkomen?  Bent u zoek naar het aanvechten van een boete telefoon auto? Dan helpt Boetejuristen u graag met het aantekenen van bezwaar. Wij hebben namelijk meer dan 10 jaar ervaring met het aanvechten van boetes voor niet handsfree bellen en weten daarom exact wat we moeten doen voor het bezwaar maken. Daarnaast heeft u binnen twee minuten uw boete al bij ons geüpload en vechten we de boete geheel gratis voor u aan. Lees daarom snel verder om meer te leren over ons bedrijf of upload direct uw boete. Wij gaan voor u aan de slag, en u gaat weer over tot de orde van de dag.

Bezwaar boete niet handsfree bellen 2022

De wet is continu in ontwikkeling. De regels van nu kunnen bijvoorbeeld anders zijn dan van een jaar geleden. Het is daarom goed mogelijk dat uw boete volgens de wet helemaal niet terecht is. Daarnaast kan het zijn dat u om een bepaalde reden zeker weet dat de boete niet terecht is of dat u hierover twijfelt. In beide gevallen is een bezwaar boete niet handsfree bellen altijd de moeite waard. En omdat wij volledig op de hoogte zijn van alle wet- en regelgeving weten wij precies wat we moeten doen om uw boete aan te vechten. Upload daarom uw boete, geef kort aan waarom u denkt dat het niet terecht is, en wij gaan gratis voor u aan de slag.

Telefoon op schoot in auto

Bij een boete telefoon auto gaat het altijd om interpretatie. Dit is waarom boete telefoon auto bezwaar succesvol kan zijn. Of het nu gaat om een boete die u heeft ontvangen door een foto van een camera of via een politieagent. Het is goed mogelijk dat de foto iets laat zien wat in werkelijkheid niet klopt of dat de politieagent het verkeerd gezien heeft. Dit geldt dus ook wanneer u de telefoon op schoot in de auto heeft gehad. Misschien was u helemaal niet aan het bellen, maar lag de telefoon om een bepaalde reden gewoon op uw schoot. Waar het om gaat, is dat wij precies volgens de wet nagaan wat wel en niet mag. Op basis daarvan maken wij een bezwaar boete niet handsfree bellen. Upload daarom gerust uw boete en wij doen voor u de rest.

Geweldig *****

Andries op 27 april 2022

“Strak, goed georganiseerd. Hou je aan hun spelregels en heb geduld. Dan komt het (soms/vaak) goed.”

Geweldig *****

Assie op 17 juli 2022

“Goed geregeld en blij dat we de parkeerwachters in Den Haag terug gepakt hebben. Zij doen echt veel te stoer.”

Geweldig *****

Arif Baskan op 17 juni 2022

“Heer erg dankbaar, heeft elke keer een update gegeven van de stand van zaken.
Duidelijk in hoe alles verloopt. Erg dankbaar.”

Boete mobiele telefoon in de auto zonder staandehouding

Heeft u een boete gekregen voor het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat, feitcode R545? En bent u niet staande gehouden? Dan is de kans op succes bovengemiddeld. In dat geval raadt Boetejuristen u zeker aan om deze verkeersboete aan te vechten. Een politieagent is namelijk in beginsel verplicht de bestuurder staande te houden. Deze beginselplicht tot staandehouding volgt uit artikel 5 Wahv. In de praktijk komt het nogal eens voor dat een boete voor een telefoon in de auto “op kenteken” wordt opgelegd. De kentekenhouder van het voertuig krijgt dan de boete, in plaats van de bestuurder. Dat mag in beginsel – er zijn wel uitzonderingen – niet. Bij een boete voor het vasthouden als bestuurder van een mobiele telefoon (of ander mobiel elektronisch apparaat) is dit argument extra van belang. Immers, alleen bij een staandehouding kan worden vastgesteld wat er zou zijn vastgehouden. Dat kan ook een agenda zijn geweest…

Handsfree bellen in de auto moeilijk te controleren

Soms is heel duidelijk te zien dat automobilisten niet handsfree aan het bellen zijn. Bekeuringen die dan uitgeschreven worden, zijn meestal terecht. Het komt echter ook voor dat mensen handsfree bellen in de auto, maar toch bekeurd worden. Dit kan gebeuren als bepaalde bewegingen door agenten verkeerd worden geïnterpreteerd. In dat geval is het zinvol om een bezwaarschrift in te dienen.

Bezwaar boete niet handsfree bellen online indienen

Het indienen van een bezwaar boete niet handsfree bellen gaat bij ons heel gemakkelijk. Binnen twee minuten kunt u uw boete bij ons uploaden en geeft u kort in eigen woorden uw reden tot bezwaar aan. Wij beoordelen daarna uw bezwaar en bepalen in hoeverre het wel of geen kans van slagen heeft. Niet geschoten is daarentegen altijd mis en de meeste boetes nemen we daarom wel in behandeling. Nadat wij uw boete in behandeling nemen, hoeft u niets meer te doen. Wij houden u via de mail op de hoogte van alle ontwikkelingen. Dit is fijn, want het aanvechten van een boete kan lang duren. Na verloop van tijd (en dat kan lang wachten zijn!) ontvangt u een mailtje waarin staat of uw boete wel of niet komt te vervallen.

Boete telefoon auto aanvechten is altijd gratis

Het is logisch dat u geen kosten wilt maken voor een overtreding die u niet begaan heeft. Daarom biedt Boetejuristen een no cure, no pay-service. Wij beoordelen uw bezwaar voor boete telefoon in de auto en als we na ontvangst van het dossier van het OM menen dat u inderdaad een haalbare zaak heeft, maken wij bezwaar tegen de boete voor het vasthouden van een telefoon in de auto. Winnen we de zaak? Dan betaalt de tegenpartij onze kosten en vervalt uw bekeuring. Verliezen we? Dan nemen wij onze eigen kosten voor onze rekening. Daardoor is onze hulp altijd gratis. Niet voor niets hebben wij een hoge succeskans van maar liefst 1 op 3! En indien we om een bepaalde reden toch verliezen dan vinden wij dit als professionals ons eigen risico. En als we winnen? Dan moet de overheid alle proceskosten betalen. Zij hebben namelijk een fout gemaakt en zijn daardoor verplicht om de kosten te vergoeden.

Bezwaar boete niet handsfree bellen: hoe lang duurt het aanvechten?

Waar u vanuit kunt gaan bij een bezwaar boete niet handsfree bellen is dat het aanvechten in eerste instantie ongeveer een half jaar duurt. Dit komt doordat er bij de officier van justitie (Parket CVOM) ontzettend veel boetes worden aangevochten. Elk nieuw bezwaar komt onderaan de stapel. Na dit half jaar komt de gang naar de rechter wat nog langer kan duren, om maar niet te spreken van het hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Zoals u kunt merken zijn er verschillende stappen die gevolgd moeten worden om de boete telefoon auto aan te vechten. En omdat wij dagelijks niets anders doen dan boetes aanvechten, adviseren wij u om dit door ons te laten doen. Het is namelijk geheel gratis en wij houden u op de hoogte.

Boete telefoon auto aanvechten: wij houden u op de hoogte

Zoals u heeft kunnen lezen, zijn er een hoop voordelen om door ons uw boete telefoon auto aan te laten vechten. Naast dat u de zekerheid heeft dat professionals er mee bezig zijn en het gratis is, hoeft u zelf helemaal niets te doen. Via de mail houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen. U kunt altijd contact met ons opnemen voor de status of voor een andere vraag. Waar u op kunt rekenen, is dat wij er voor u bovenop zitten en alles uit de kast halen om uw bezwaar telefoon auto aan te vechten.

Waarom klanten voor Boetejuristen hebben gekozen

Klanten hebben niet alleen voor ons gekozen, omdat zij binnen slechts twee minuten hun boete telefoon auto hebben kunnen uploaden en het ook nog eens gratis is. Uiteraard waren dit de belangrijke redenen, maar daarnaast hebben klanten ook voor ons gekozen, omdat persoonlijk contact hoog bij ons in het vaandel staat. Als u bijvoorbeeld twijfelt of uw boete wel of niet terecht is dan kunt u ons tijdens het wekelijkse spreekuur telefonisch benaderen. Samen nemen we uw bezwaar boete voor niet handsfree bellen met u door. Nadat wij de boete telefoon auto in behandeling hebben genomen, houden we u op de hoogte en u kunt ook bellen tijdens het spreekuur.

Boetejuristen in het nieuws

Boetejuristen is bekend van enkele baanbrekende uitspraken inzake een boete voor gebruik van een telefoon in de auto.

Mobiel (mobiele telefoon of smartphone) op schoot of been in de auto mag. Maak altijd bezwaar tegen deze verkeersboete.

De eerste zaak betrof het bedienen van een mobiele telefoon die in de houder zat. Boetejuristen vocht de boete aan en won. De hoogste rechter deed in deze zaak op 7 maart 2018 uitspraak. De ambtenaar zag de bestuurder de telefoon, die in de auto in de houder zat, bedienen met één hand. Deze ambtenaar, een politieagent, beoordeelde het bedienen van een telefoon als vasthouden en legde een boete wegens niet handfree bellen op. De officier van justitie verklaarde het beroep – zoals gebruikelijk – ongegrond. Ook de kantonrechter interpreteerde het begrip “vasthouden” dermate ruim, dat hij het beroep ongegrond verklaarde. In de hoger beroepsprocedure, gevoerd door mr. drs. Roelof de Nekker van Boetejuristen, vernietigde het gerechtshof alle voorgaande beslissingen en de boete wegens het gebruik van een mobiele telefoon in de auto.

Boete telefoon auto succesvol aangevochten door Boetejuristen.
Roelof de Nekker van Boetejuristen zag de camera’s van NOS en Omrop Fryslân op zich gericht na deze baanbrekende uitspraak.

De tweede zaak ging over het op schoot of been hebben van een mobiele telefoon (smartphone). Ook die zaak vocht Boetejuristen aan. Na twee keer in het ongelijk te zijn gesteld – door de officier van justitie én de kantonrechter – hakte het gerechtshof de knoop door. Hoewel gevaarlijk en onverstandig, valt het op schoot of been houden van een mobiel elektronisch apparaat door de bestuurder in de auto niet onder “vasthouden”. Ook met deze zaak haalde Boetejuristen de landelijke media.

U mag dus een mobiele telefoon of smartphone in de auto gebruiken, maar niet vasthouden, want dan kunt u een boete krijgen. Zoals u ziet moet het begrip “vasthouden” ruim worden uitgelegd, maar ook weer niet te ruim.

Bezwaar boete niet handsfree bellen c.q. telefoon in auto

Het is logisch dat u geen kosten wilt maken voor een overtreding die u niet begaan heeft. Daarom biedt Boetejuristen een no cure, no pay-service. Wij beoordelen uw bezwaar en als we na ontvangst van het dossier van het OM menen dat u inderdaad een haalbare zaak heeft, maken wij bezwaar tegen de boete voor het vasthouden van een telefoon in de auto. Winnen we de zaak? Dan betaalt de tegenpartij onze kosten en vervalt uw bekeuring. Verliezen we? Dan nemen wij onze eigen kosten voor onze rekening. Daardoor is onze hulp altijd gratis.

Scroll naar boven