Mulderboete herkennen

Onze experts gaan voor u kosteloos in (administratief) beroep tegen uw verkeersboete. Het moet dan wel gaan om een zogenaamde Mulderboete. Het begrip Mulderboete komt van de Wet Mulder, die eigenlijk de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften heet. Omdat oud-hoogleraar Mulder de grondlegger van deze wet is, wordt de wet vaak naar hem genoemd.

M in de rechterbovenhoek

Gelukkig maakt het Centraal Justitieel Incassobureau het niet al te moeilijk: rechtsboven staat een grote M. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe een Mulderboete er uitziet. 

Heeft u inderdaad te maken met een Mulderboete? Dan is nog van belang of de beroepstermijn nog niet is verstreken.

Beroepstermijn

De termijn voor het indienen van beroep staat op de beschikking. Is deze termijn verstreken? Dan is de boete in rechte onaantastbaar en staat deze vast. Er is geen beroep meer mogelijk. Is de termijn nog niet verstreken? Geef onze juristen dan direct opdracht om bezwaar te maken!

Scroll naar top