Naheffingsaanslag parkeerbelasting (gemeente)

Indien u een naheffingsaanslag parkeerbelasting heeft ontvangen, geldt het volgende.

Momenteel kunnen alleen naheffingsaanslagen van de gemeente Amsterdam (Cition BV) en gemeente Zaanstad aan Boetejuristen.nl worden overgedragen. Met ingang van 1 januari 2016 worden, tot nader order, naheffingsaanslagen opgelegd in andere gemeenten dan de gemeenten Amsterdam of Zaanstad niet door ons in behandeling genomen.

U kunt bij Boetejuristen.nl terecht voor per saldo kosteloze juridische bijstand ten aanzien van:

  • alle Mulderboetes (afkomstig van het Centraal Justitieel Incassobureau, met een “M” in de rechterbovenhoek;
  • naheffingsaanslagen parkeerbelasting in de gemeente Amsterdam (afkomstig van Cition);
  • naheffingsaanslagen parkeerbelasting in de gemeente Zaanstad (Zaandam e.o.).

Andere zaken worden niet in behandeling genomen.

Tegen naheffingsaanslagen parkeerbelasting uit andere gemeenten kunt u zelf in bezwaar en/of beroep gaan bij de betreffende gemeente. Enkele tips:

  • Laden en lossen is geen parkeren in de zin van de Gemeentewet.
  • Parkeren in strijd met een wettelijk voorschrift (bijv. op het trottoir) is geen parkeren in de zin van de Gemeentewet.
  • Ook bij belparkeren (Parkmobile, Yellowbrick e.d.) heeft u enkele minuten de tijd om de betaling te starten, zie http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:6169.
  • Bij belparkeren blijkt de naheffingsaanslag meestal ten onrechte opgelegd als u achteraf aantoont dat de parkeerbelasting toch betaald is, ook al is het voor een onjuist kenteken (omdat u bijv. het verkeerde kenteken in de app selecteerde).
Scroll naar top