Contact

Het kantoor is iedere werkdag geopend, bezoek op afspraak. Telefonisch bereikt u ons tijdens het spreekuur.

Telefonisch contact

Wilt u een jurist spreken met betrekking tot uw boete? Belt u dan 0900-0112. Voor dit nummer betaalt u 90 cent per minuut plus gebruikelijke belkosten. Wij zijn uitsluitend bereikbaar iedere woensdagochtend tussen 9.30-10.30 uur. Heeft u reeds een zaak ingediend, en bent u dus (al) cliënt(e), neem dan contact op via het bij u bekende telefoonnummer, tijdens het spreekuur.

Het spreekuur van woensdag 17 april 2019 vervalt in verband met verplichte scholing van onze juristen.

Telefoonnummer CJIB: 090 6789 1234

Wilt u meer informatie over het CJIB of heeft u een vraag over een (verkeers)boete? Neemt u dan telefonisch contact op met het CJIB. U kunt ook via Boetejuristen bellen, 090 6789 1234. Voor dat nummer betaalt u 0,90 per minuut, ook na het doorverbinden.

Advocaten

Advocaten nemen eerst contact op via het reguliere spreekuurnummer, 0900-0112 (zie boven). Daarna worden speciale afspraken gemaakt over de wijze waarop wij u - en uw collega advocaten - zullen adviseren. Bent u advocaat? Klik dan hier voor meer informatie.

E-mail

U kunt ons niet per e-mail benaderen. Boetejuristen is uitsluitend telefonisch bereikbaar tijdens het spreekuur.

Postadres

Stuur ons nooit iets per post toe zonder voorafgaand telefonisch overleg. Neem daarom altijd contact op tijdens het telefonisch spreekuur, via het bij u bekende telefoonnummer. Post die u ons toestuurt zonder dat daarover vooraf telefonisch overleg heeft plaatsgehad, nemen wij niet in behandeling en wordt vernietigd of teruggestuurd. Na telefonisch overleg kunt u uw poststukken sturen naar: Zaakrecht, Postbus 21, 8440AA Heerenveen.

Bezoekadres

Bezoek uitsluitend op afspraak. Ons adres: Aengwirderweg 309, Tjalleberd (gem. Heerenveen).