Werkwijze

Zodra uw zaak aan Boetejuristen is overgedragen, gaan onze juristen voor u aan de slag. Ten eerste controleren wij of uw dossier compleet is. Als het dossier compleet is, bestuderen wij de zaak en de mogelijkheden. Daarna kan het volgende gebeuren.

Administratief beroep (“bezwaar”)

De eerste fase is het administratief beroep tegen de boete. In het spraakgebruik wordt dit ook wel bezwaar genoemd. Formeel is dat onjuist, omdat bezwaar in het bestuursrecht betrekking heeft op bezwaar bij hetzelfde bestuursorgaan, terwijl in dit geval bij een ander bestuursorgaan, de officier van justitie, wordt geklaagd. Onze juristen zorgen ervoor dat het bezwaarschrift inhoudelijk duidelijk en juridisch krachtig is, en dat het voldoet aan de wettelijke eisen. De uitspraak van de officier van justitie kan enkele weken tot vele maanden op zich laten wachten.

Beroep bij de kantonrechter

Als de officier van justitie het administratief beroep ongegrond verklaart, bestuderen wij de uitspraak. Als wij gronden zien voor beroep bij de kantonrechter, dan stellen onze juristen namens u dat rechtsmiddel in. Er wordt een beroepschrift opgesteld en ingediend. Het kan lang duren voordat de kantonrechter uitspraak doet, maar al die tijd heeft u er geen omkijken naar. Uw zaak is bij onze juristen in vertrouwde handen.

Hoger beroep bij het gerechtshof Leeuwarden

Soms is uw zaak geschikt voor hoger beroep. Het gerechtshof Arhnem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden behandelt alle zogenaamde Mulderberoepen. Ideaal, gelet op onze vestigingsplaats Heerenveen. Met het arrest van het gerechtshof (de einduitspraak) komt de zaak definitief tot een einde.

Scroll naar top