Feitcode VA009

Welke omschrijving hoort bij deze feitcode?

Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 9 km/h

Deze overtreding behoort tot de hoofdgroep Snelheid en feitgroep Snelheid binnen bebouwde kom.

Het kan verstandig zijn bezwaar te maken tegen een boete wegens feitcode VA009. Wij kunnen u daarbij helpen, maak nu bezwaar.

Snelheidsboete binnen de bebouwde kom aanvechten

Van een als zodanig kenbare bebouwde kom is sprake indien u bord H1 bent gepasseerd. Bord H1 ziet er zo uit:

Bord H1 geeft het begin van een bebouwde kom aan.

Aanwezigheid bord H1 moet aannemelijk worden gemaakt

Het komt vaak voor dat niet vaststaat dat u bord H1 bent gepasseerd. Van een – als zodanig kenbare – bebouwde kom is in dat geval geen sprake. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat de opsporingsinstantie, vaak de afdeling administratieve verwerking flitsgegevens van het CJIB, bij een vaste flitspaal aannemelijk moet maken dat de borden H1 deugdelijk waren geplaatst. Vaak slaagt het CJIB er niet in dit aannemelijk te maken. De boete is dan onterecht: er is immers geen sprake van een bebouwde kom, althans dat is niet aannemelijk gemaakt.

Na het passeren van bord H2 is ook geen sprake meer van een bebouwde kom. Bord H2 ziet er zo uit:

Bord H2 geeft het einde van een bebouwde kom aan.

Afstand tot borden H1 en H2

Bij het verrichten van een snelheidscontrole moet een minimale afstand tot bord H1 of H2 in acht worden genomen. Met andere woorden: een controle vlakbij een bord H1 of bord H2 is niet toegestaan. U moet immers de gelegenheid hebben uw snelheid aan te passen aan de nieuwe situatie. De ervaring leert dat een snelheidsboete ook hier nogal eens op strandt.

Het is daarom aan te raden uw snelheidsboete binnen de bebouwde kom altijd aan te vechten. Dat geldt in het bijzonder als de controle is gedaan met een vaste flitspaal.

Scroll naar boven