Experts in hoger beroep bij het Gerechtshof

Onze juristen gaan graag in beroep. Bent u zelf al in beroep gegaan bij de officier van justitie? En is het beroep ongegrond verklaard? Wij gaan voor u naar de kantonrechter. Bent u daar zelf al geweest? Dan gaan wij naar het Gerechtshof Leeuwarden, de hoogste rechter voor Mulderboetes

Hoger beroep: specialistenwerk

Veel zaken bij het Gerechthof Leeuwarden, de hoogste rechter in Mulderzaken, zijn ingediend door onze juristen. Wij zijn daarom experts in hoger beroep. Wij raden u af om zelf in hoger beroep te gaan. Onze juristen beschikken over de juiste kennis en ervaring om een procedure bij het gerechtshof goed te laten eindigen. Bovendien betaalt u nog steeds geen kosten. Bij succes zal het Gerechtshof de officier van justitie veroordelen in de kosten van de procedure.

Kantonrechter heeft weinig tijd

Kantonrechters in Nederland komen ‘om’ in de Mulderzaken. Termijnen van 1-2 jaar voor het nemen van een beslissing zijn niet ongewoon. Dat is onacceptabel. Op grond van Europees recht heeft u recht op een beslissing binnen ‘redelijke termijn’ (art. 6 EVRM). Periodes langer dan 2 jaar vanaf de dag van de gedraging tot de uitspraak van de rechter komen veel voor, maar eigenlijk hoort de boete dan te worden gematigd

Scroll naar boven