Bedankt dat u heeft gekozen voor de pionier in het bestrijden van onterechte verkeersboetes. Boetejuristen heeft meer dan tien jaar ervaring in het bestrijden van verkeersboetes.

Wij gaan de stukken controleren

Boetejuristen gaat nu de stukken die u bij ons heeft ingediend controleren. Over enige tijd ontvangt u van ons bericht over de status van uw zaak. Als alles in orde is, stellen wij bezwaar of beroep in. Als wij geen bezwaar of beroep gaan instellen, dan krijgt u daarvan eveneens bericht.

Statusupdates ontvangt u per e-mail

Boetejuristen maakt gebruik van aangetekende e-mail van RMail. E-mails die u van ons ontvangt worden verzonden via het platform van RMail en hebben als afzender “boetejuristen.noreply@boetejuristen.nl”. Door het gebruik van RMail is de verzending en ontvangst van e-mailberichten gegarandeerd. Sommige e-mailproviders, in het bijzonder Hotmail (bijvoorbeeld @hotmail.com en @live.com) vertragen de ontvangst van e-mails: de e-mail is dan wel afgeleverd, maar nog niet zichtbaar in uw mailbox. Neem contact op met uw e-mailprovider als u denkt dat een e-mail van Boetejuristen vertraagd bij u binnenkomt.

Scroll naar boven