Parkeerboete Amsterdam?

Heeft u een parkeerboete in Amsterdam gehad en twijfelt u of deze terecht is? Laat hem dan aanvechten door Boetejuristen! Onze juristen zijn gespecialiseerd in het aanvechten van parkeerboetes en zorgen dat onterechte boetes niet betaald hoeven worden. Rechtvaardig en kostenbesparend, want niet alleen hoeft u de boete niet te betalen, ook rekenen wij geen kosten voor onze diensten.

Onterechte parkeerboete in Amsterdam
Een parkeerplek vinden in Amsterdam is voor menig automobilist een drama. Niet alleen lijkt er een standaard tekort aan parkeerplekken, ook wordt er streng gecontroleerd. De parkeerwachten lopen dan ook dagelijks rond om geparkeerde voertuigen continu en efficiënt te registreren. Helaas maken ook deze mensen soms fouten en zien ze bijvoorbeeld niet dat u enkel aan het laden en lossen bent. Een onterechte boete is in dit geval zo uitgeschreven en gaat vaak gepaard met hoge kosten. Niet bepaald waar u op zit te wachten.

Bezwaar maken tegen uw parkeerboete in Amsterdam
Het is daarom van groot belang bezwaar te maken. Echter, dit wordt bijna altijd ongegrond verklaard. Laat Boetejuristen.nl daarom in beroep gaan bij de rechtbank! Hierbij stellen wij een bezwaarschrift op voor uw parkeerboete in Amsterdam en vechten wij de zaak aan. Voordat het zover is schatten we de kans op succes in. Vermoeden wij dat de boete inderdaad onterecht is uitgeschreven? Dan pleiten we voor kwijtschelding en brengen we de zaak zo nodig voor de rechter.

Regelmatig blijkt er geen sprake te zijn van parkeren, maar van laden en lossen en/of van het laten in- en uitstappen van passagiers. De controleurs moeten minimaal tien minuten toezicht houden om vast te stellen dat er géén sprake was van laden en lossen. De meeste controleurs van de gemeente Rotterdam blijven echter nooit tien minuten bij het voertuig wachten.

Geen kosten, goed resultaat
Laat onze juristen direct bezwaar maken tegen uw onterechte parkeerboete in Amsterdam. Meestal is een goed resultaat haalbaar. Laat u nooit afleiden door de reactie van de officier van justitie, uw bezwaar wordt namelijk bijna altijd ongegrond verklaard, ook als dit niet terecht is.

Neem contact op om direct de zaak aan ons over te dragen.

Scroll naar top