Administratief beroep

Een moeilijk woord voor iets wat eigenlijk gewoon bezwaar is: administratief beroep. Normaalgesproken wordt er bezwaar gemaakt tegen een overheidsbesluit bij het orgaan dat de beslissing nam. In dit geval is dat anders. Wij maken voor u bezwaar bij een ander bestuursorgaan: de officier van justitie.

Officier van justitie

Tegen verkeersboetes die zijn opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ook wel de Wet Mulder genoemd, wordt bezwaar gemaakt bij de officier van justitie. Dus niet bij het bestuursorgaan (organen van bijvoorbeeld een gemeente of politie) zelf, maar bij een ander bestuursorgaan.

Specialistenwerk

Het schrijven van een goed onderbouwd administratief beroepschrift is specialistenwerk. U zou het zelf kunnen, maar de succeskans is dan kleiner. Ingevolge de wet worden onze kosten in geval van succes volledig door de overheid vergoed. Daarmee laat de wetgever ook weten het op prijs te stellen als een professionele derde beroepsmatig rechtsbijstand verleent.

Scroll naar boven