Succeskans

Over de kans op succes is heel veel te zeggen, maar ook heel weinig. Het hangt zoals bij alle gerechtelijke procedures af van de zaak. Gemiddeld worden door ons véél zaken gewonnen, omdat wij precies de juiste (specifieke) argumenten aanvoeren. 

Liever zelf?

U bent vrij om uw zaak aan ons over te dragen. Doe dat dan bij voorkeur vanaf het begin, en stel niet eerst zelf beroep in bij de officier van justitie (“bezwaar maken”). Alleen als wij de gehele procedure voeren is de kans op succes – gemiddeld genomen – het grootst. Wilt u echter zelf de regie houden, zittingen bijwonen, iedere dag of week een update ontvangen en gesprekken voeren, laat dan bezwaar maken door degene die u dat allemaal kan bieden: uzelf. 

Wanneer wij uw zaak behandelen, gaat dat op onze manier. Wij sturen u per e-mail de belangrijkste updates, en u kunt bellen tijdens het spreekuur, maar daar houdt het dan mee op. Als wij op enig moment het dossier sluiten, dan kunt u er vanuit gaan dat de boete terecht is opgelegd, of in elk geval niet door een rechter zal worden vernietigd. Kortom: denkt u het zelf beter te kunnen of doet u het liever zelf, doe het dan ook zelf en draag uw zaak niet aan ons over.

Een gewaarschuwd officier…

Ten eerste zijn onze juristen uitstekend in staat om een goed onderbouwd en uitgebreid beroepschrift op te stellen. Ten tweede is de officier van justitie gewaarschuwd: als hij een brief van Zaakrecht op de mat krijgt, weet hij dat hij de zaak niet kan afdoen met een standaardbriefje. In die gevallen gaan wij namelijk altijd in beroep bij de kantonrechter, met als gevolg een voor de officier lange en kostbare procedure.

Scroll naar boven