Beroep bij de kantonrechter

De eerste stap is het administratief beroep bij de officier van justitie. Als de beslissing in onze ogen onjuist of onbegrijpelijk is, gaan onze juristen voor u in beroep bij de kantonrechter. De kantonrechter is onafhankelijk en onpartijdig, terwijl de officier van justitie (vooral) het belang van de staat behartigt.

De procedure

Onze juristen stellen een beroepschrift op. De gronden van het administratief beroepschrift worden zo nodig herhaald en/of aangevuld. Uiteindelijk komt de zaak dan terecht bij de kantonrechter, die de zaak inhoudelijk behandelt. Hij kijkt naar de standpunten van beide partijen: onze juristen namens u enerzijds en de officier van justitie anderzijds.

Uitspraak

Na afloop van de zitting doet de kantonrechter uitspraak. Er zijn in principe twee mogelijkheden: het beroep wordt gegrond verklaard of het beroep is ongegrond. Bij een gegrond verklaard beroep zal de kantonrechter de boete vernietigen en moet de officier van justitie het betaalde bedrag aan u terugbetalen. Ook zal de kantonrechter uitspreken dat de staat (de officier van justitie) onze kosten moet vergoeden.

En dan?

Als wij het niet eens zijn met de beslissing van de kantonrechter, wordt het laatste rechtsmiddel overwogen: hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, te Leeuwarden.

Scroll naar boven