Hoger beroep

Als het administratief beroep bij de officier van justitie niet succesvol is, gaan we in bepaalde gevallen voor u naar de kantonrechter. De kantonrechter is onafhankelijk en meestal kunnen onze juristen zich met zijn oordeel verenigen. Het kan echter voorkomen dat de beslissing van de kantonrechter zó onbegrijpelijk is, dat ook het laatste rechtsmiddel moet worden ingezet.

Het gerechtshof in Leeuwarden

De hoogste rechter op het gebied van Mulderboetes is het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het hof houdt zitting in het Paleis van Justitie te Leeuwarden. De rechters worden raadsheren genoemd. De uitspraak van een kantonrechter heet een vonnis. Als het gerechtshof uitspraak doet, heet dat een arrest.

De hoogste rechter

In veel zaken is de Hoge Raad de hoogste rechter. Bij verkeersboetes is dat echter het hof Leeuwarden. In een deel van onze zaken gaan onze juristen in hoger beroep. Bijvoorbeeld omdat de kantonrechter naar ons oordeel een onjuiste beslissing heeft genomen. Ook het hoger beroep is voor u kosteloos. Hebben we geen succes, dan krijgen we geen vergoeding. Wel? Dan betaalt de overheid ons honorarium.

Scroll naar boven