Succeskans

Over de kans op succes is heel veel te zeggen, maar ook heel weinig. Het hangt zoals bij alle gerechtelijke procedures af van de zaak. Gemiddeld wordt uiteindelijk in 1 op de 3 zaken die wij behandelen de boete vernietigd of gematigd. Wij hebben een lange adem, en u heeft er geen omkijken naar.

Gespecialiseerde juristen

Wellicht zou u zelf beroep kunnen instellen tegen uw boete. Toch leert de ervaring dat het veel beter is om dit door een expert te laten doen.

Een gewaarschuwd officier...

Ten eerste zijn onze juristen uitstekend in staat om een goed onderbouwd en uitgebreid beroepschrift op te stellen. Ten tweede is de officier van justitie gewaarschuwd: als hij een brief van Zaakrecht op de mat krijgt, weet hij dat hij de zaak niet kan afdoen met een standaardbriefje. In die gevallen gaan wij namelijk altijd in beroep bij de kantonrechter, met als gevolg een voor de officier lange en kostbare procedure.

Zo nodig tot de hoogste rechter

Het gerechtshof te Leeuwarden is voor verkeersboetes de hoogste rechter.

Marktleider in boetebestrijding

Wij zorgen ervoor dat onterechte boetes worden vernietigd. Kosteloos.